Slagsta Gille

till vår hemsida!

Levitra Sverige

AbstractHypertension åtföljs av förhöjda nivåer av reaktiva syretyper, som eventuellt kan bidra till progressiv njurskada och dysfunktion. Här har vi undersökt spekulationer om att känsligheten för exogen väteperoxid (H2O2) är förbättrad i immortaliserade renala proximala tubulära epitelceller från spontant hypertensiva råttor ( SHR) jämfört med normotensiva hantera Wistar Kyoto råttor (WKY). Vi fann att SHR celler har varit mer känsliga för H2O2 inducerade mobil förlust av liv än WKY celler. Minska överlevnad i SHR celler korrelerade med ökad DNA-fragmentering, kromatinkondensation och kaspas tre handling, vilket tyder på apoptos. nedbrytning H2O2 var långsammare i SHR än i WKY celler, vilket tyder Levitra Sverige på att sänkt antioxidant enzymaktivitet kan mycket väl vara förutsättningen för hans eller hennes förbättrad känslighet. Egentligen var katalas åtgärder nedregleras i SHR celler, medan glutationperoxidas åtgärder liknade i båda cell slag. Vi undersökte nästa oavsett om MAPK signalvägar bidragit till H2O2 förmedlad apoptos. Levitra Sverige Hämning av c juni NH2 terminal kinas (JNK) med SP600125 delvis räddade H2O2 apoptos i WKY men inte i SHR celler. dessutom, P54 JNK2 isoform var kraftigt fosforyleras av H2O2, denna effekt blir betydligt mer uttalad i SHR celler. med varandra, de slutliga resultaten tyder på att överlevnads nackdelen med SHR celler vid exponering för H2O2 härrör från osäkra antioxidant mekanismer och aktiverade JNK proapoptotisk signalvägar. AbstractThe gratis och tvingade vibrationer av en laminerad funktionellt graderad stråle av varierande tjocklek i termiskt inducerade första spänningar är forskat i detta dokument inom ramen för Timosjenko balkteori. Balken består av en homogen substrat och två inhomogena funktionellt graderade nivåer vars material komposition följer ett kraftlagstiftning fördelning inom tjockleken väg i termer av mängden fraktioner från de materiella beståndsdelar. Både Levitra Sverige axiella och rotationströghet i balken beaktas i denna analys. Levitra Sverige det antas balken kan eventuellt fastklämd, gångjärn, eller helt gratis på dess ytskikt och utsätts för en viss dimensionell vanlig värmeledning i tjockleks vägen framåt för att gå igenom dynamisk deformation. bestå av effekten av temperaturförändringar, den preliminära spänningen påpeka bestäms med hjälp av en termo elastisk utvärdering framåt av den fria och tvingade vibrationsanalys. differential~~POS=TRUNC kvadratur teknik som gör användningen av Lagrange interpole polynom används som ett numeriskt svar verktyg för att lösa varje termo elastiska jämviktsekvationen och dynamisk ekvation. numeriska resultat erbjuds i varje tabell och grafiska former för många laminerade funktionellt graderade balkar, visar att vibrationsfrekvenser, metod design och dynamisk respons påverkas avsevärt av tjockleksvariationen, temperaturförändringar, slankhetstal, kvantitet delen index, tjocklek från funktionellt graderade skiktet och avsluta stöd situationer.
[Antal besök sedan 1997-02-05]